Podczas remontów czy różnorakich prac konserwatorskich często mamy styczność z rozpuszczalnikami. Jak się okazuje, rzadko kto, ma świadomość, jak niebezpiecznymi substancjami są rozpuszczalniki czy zmywacze. Oto kilka porad, które pozwolą zminimalizować ryzyko używania tych substancji.


Czym są rozpuszczalniki?

Choć występują pod różnymi nazwami handlowymi oraz różnią się składem ich działanie jest takie samo. Rozpuszczalnikami nazwiemy różne substancje chemiczne stosowane do rozcieńczania lub też rozpuszczania innych substancji. Zmywacze stosowane są w wielu różnych dziedzinach i gałęziach przemysłu, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla pracujących w nich robotników. Już krótkotrwały kontakt z rozpuszczalnikami może wywoływać podrażnienie oczu, płuc i skóry, zawroty głowy, nudności czy zaburzenia koncentracji. Jeśli kontakt ze zmywaczami jest długotrwały skutki zdrowotne mogą być naprawdę poważne.

Jak uchronić się niebezpieczeństwem?

Aby uchronić się przed zagrożeniem przede wszystkim powinniśmy używać rozpuszczalników i zmywaczy na świeżym powietrzu. Jeśli nie mamy takiej możliwości, zadbajmy o właściwą wentylację pomieszczenia. A także postarajmy się odizolować to pomieszczenie od innych, zwłaszcza jeśli w pobliżu są dzieci lub osoby starsze, które szczególnie narażone są negatywne działanie chemikaliów.

Po drugie powinniśmy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z rozpuszczalnikami czy zmywaczami. Używamy tylko takiej ilości, jaka na jest potrzebna. Pamiętajmy o tym, że rozlany zmywacz na przypadkową powierzchnię może doprowadzić do utworzenia się na niej plam lub zacieków. Jeśli to możliwe unikajmy bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikiem. Najlepiej zaś stosować odpowiednie rękawiczki ochronne.

Pamiętajmy również rozpuszczalniki / zmywacze i ich opary to produkty wysoce łatwopalne i łatwo eksplodujące. Stosując się jednak do podstawowych norm bezpieczeństwa, zagrożenie ze strony zmywaczy i rozpuszczalników jest umiarkowane. Dlatego warto przeczytać ważne informację zawarte na etykiecie produktu, by być świadomym wszelkich zagrożeń wynikłych ze stosowania tych chemikaliów.

Jak obchodzić się z rozpuszczalnikami i zmywaczami?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *